Упражняване на родителски права

Въпросът за упражняването на родителските права задължително се решава при развод по взаимно съгласие или при развод по исков ред.

Когато обаче родителите на децата нямат сключен граждански брак и решат да се разделят се налага да решат въпроса за упражняването на родителските права върху техните непълнолетни деца – при кого ще останат да живеят, да се отглеждат и възпитават, а на другия родител да се определи режим на лични отношения и месечна издръжка.

Ако родителите постигнат споразумение по тези въпроси – те могат да заведат дело в районния съд за утвърждаване на постигнатото споразумение (подобно при развод по взаимно съгласие). Ако не могат да постигнат споразумение, единият родител има право да заведе дело в районния съд и съдът да реши спорните въпроси по отношение на непълнолетните деца (подобно при развод по исков ред).

За разлика от родителите, които имат сключен граждански брак, родителите без сключен граждански брак нямат семейно жилище по смисъла на Семейния кодекс и не могат да имат претенции за полазване на жилището, в което са живели на съпружески начала. Това жилище остава собственост и с право на ползване на този от двамата родители, който го е придобил по какъвто и да е начин.