Строителство – договорни взаимоотношения по Закона за устройство на територията и по FIDIC

Адвокатска кантора „ТАБАКОВ” предоставя комплекс от правни услуги в процеса на проектиране и строителство от всякакъв тип – промишлено и гражданско строителство, саниране и подобрения на офис сгради и търговски комплекси. Екипът ни има опит в уреждането на отношенията между различните участници в строителния процес.

Сред услугите, които предоставяме на нашите клиенти, са:

  • правно съдействие във всички етапи на строителния процес;
  • консултации и съдействие, участие в срещи и преговори за уреждане на взаимоотношенията между участниците в строителния процес;
  • консултации и изготвяне на договори, необходими за реализацията и организацията на строителния процес – за проектиране, строителство, авторски надзор и/или строителен надзор и др.;
  • договори FIDIC;
  • дефиниране на правата, задълженията и отговорностите на различните участници в процеса на строителство;
  • съдействие при определяне на приложимите изисквания към вида строеж и ангажираните в строителството лица;
  • съблюдаване на специфичните изисквания на Закона за устройство на територията.