Обжалване на наказателно постановление

Често граждани или фирми се обръщат към нас за обжалване на наказателни постановления за наложени глоби от страна на различни институции като МВР/КАТ, РДНСК, РИОКОЗ, общински органи и други.

Адвокатска кантора „ТАБАКОВ” предлага:

  • ангажиране на компетентно и юридически издържано становище по законосъобразността на наказателните постановления, издадени от различни органи (нарушения по Закон за движенията по пътищата, Закон за министерство на вътрешните работи, Закон за здравето и др.);
  • оказване на съдействие и изготвяне на документи при обжалване на наказателно постановление по административен и съдебен ред;
  • процесуално представителство за защита пред съда при обжалване на наказателно постановление.