Наказателни дела от общ характер

Наказателните дела от общ характер (НОХД) се образуват по внесен обвинителен акт от прокуратурата в съда или по внесено от прокурора в съда споразумение с обвиняемия по реда на НПК.

Страни по такива дела могат да бъдат съответната прокуратура, подсъдимият (подсъдимите), неговият защитник, конституираните граждански ищец, граждански ответник, частен обвинител, както и техните повереници.

Адвокатска кантора „ТАБАКОВ“ работи на партньорски начала с опитни адвокати по наказателно право и предлага защита на обвиняеми по всички текстове на Наказателния кодекс. Също така представляваме пострадали лица в наказателните дела в качеството им на граждански ищци и частни обвинители.