Наказателни дела от частен характер (НЧХД)

Наказателни дела от частен характер (НЧХД) се образуват се по тъжби на частни тъжители. Такива могат да се завеждат направо в съда  да бъдат лица, пострадали от съответните престъпления визирани в НПК (обида, клевета, лека телесна повреда и др.). По този вид дела не се провежда предварително производство (може да не се сезира прокуратура или полиция). Страни по делото могат да са частен тъжител, граждански ищец, техните повереници и подсъдим или неговия защитник, като не участва прокурор.

Адвокатска кантора „ТАБАКОВ“ работи на партньорски начала с опитни адвокати по наказателно право и предлага защита на частни тъжители – лица пострадали от лека телесна повреда, клевета, обида и други, съгласно Наказателния кодекс.