Как работим

Как работим

ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА
Всички поръчки, които се възлагат на кантората, се смятат за възложени на АК „ТАБАКОВ”. Работата ще се извърши от адвокат по преценка на адв. И. Табаков и плащането на разноски и адвокатски възнаграждения се прави по сметка на кантората. Поръчка се възлага когато се обърнете към нас за съвет, мнение или конкретно действие, дори и да няма писмено възлагане. Адвокатската кантора си запазва правото да не приеме конкретна поръчка, въпреки получаването на писмено възлагане. В такъв случай клиентът ще бъде уведомен своевременно.
КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Ние ще запазим поверителна цялата информация, отнасяща се до случаите, по които работим за вас. Съгласно Закона за адвокатурата адвокатските книжа, досиета, кореспонденцията с клиентите, електронни документи, компютърна техника и други носители на информация са неприкосновени и не подлежат на преглеждане, копиране, проверка и изземване. Дадените от нас становища и подготвените документи са само за ваше ползване и не могат да бъдат копирани или използвани от трети лица без наше писмено съгласие.
КЛИЕНТСКА СМЕТКА
Всички пари, получени за ваша сметка извън нашите хонорари, ще бъдат държани в наша клиентска сметка. Тези суми ще бъдат разходвани само съгласно вашите инструкции и за плащане на дължими такси и разноски. При поискване ще ви предоставяме отчет за наличностите и движението на паричните средства. Неизползваните средства ще ви бъдат възстановени след приключване на възложения случай и заплащане на разноските и хонорарите по него.
КЛИЕНТА ЗА НАС

1. НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ НА НАШИТЕ КЛИЕНТИ само експертни правни съвети.

2. РЕАЛИЗИРАЙТЕ ВАШИТЕ конституционни права с квалифицирана помощ.

3. ОТНОШЕНИЕ КЪМ КЛИЕНТА, честност § компетентност.