Банково право и финанси

Адвокатска кантора „ТАБАКОВ” имат голям  опит и практика в областта на банковото право и финансите.

В областта на реализацията на инвестиционни проекти нашият екип има опит в структурирането на сделки по предоставяне на кредити и проектни финансирания – предоставяне на  консултации на различните участници в сделките – банки, инвеститори, лица, предоставящи обезпечения по кредитите.

Предлаганите от адвокатското дружество юридически услуги включват и:

  • правни консултации и участие в преговори по сключване и преструктуриране на кредити, съдействие при изпълнение на условията за предоставяне на финансиране, изготвяне на всички необходими договори и други документи.
  • консултации по специфични банкови и финансови операции и сделки, финансиране на придобивания, преструктуриране на кредити;
  • регулаторни процедури в областта на банковото и финансовото право и привеждане в съответствие с тях;
  • представителство на нашите клиенти при кандидатстване за финансиране и изготвяне на необходимите документи;
  • съставяне на правната  документация за създаване на противопоставимост на обезпечения.